Strona główna > Struktura organizacyjna > Jednostki Funkcjonalne i Usługowe

Jednostki Funkcjonalne i Usługowe

Dział Administracyjno-Techniczny

mgr Rafał Stodulski

tel.: 22 733 46 63
e-mail: r.stodulski@ihar.edu.pl


Dział Finansowo-Księgowy

mgr inż. Grażyna Jędrzejak

tel. 22 733 46 07


Dział Obsługi Polowej i Transportu

inż Andrzej Nowak

tel. 22 733 46 75
e-mail: m.brzezinska@ihar.edu.pl


Dział Spraw Pracowniczych

mgr Monika Kozłowska

tel. 22 733 46 59
e-mail: m.kozlowska@ihar.edu.pl


SAMODZIELNE STANOWISKA:

 

Administrator Systemu Sieci Komputerowej

tel. 22 733 45 45
e-mail: ask@ihar.edu.pl


Samodzielne stanowisko ds. ochrony p. poż.

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (pełnomocnik ochrony)

Płk. inż. Grzegorz Zagrajek

tel. 22 733 45 44
e-mail: g.zagrajek@ihar.edu.pl


Samodzielne stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego

Płk. mgr Włodzimierz Wieczorek

tel. 22 733 45 44
e-mail: w.wieczorek@ihar.edu.pl


Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

mgr Krystyna Żurek

tel. 22 733 46 74
e-mail: k.zurek@ihar.edu.pl


Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej

mec. Michał Stelmański

tel. 22 733 46 62
e-mail: t.borkowski@ihar.edu.pl


Samodzielne stanowisko ds. BHP

mgr Leszek Nowowiejski

tel. 22 733 46 60
e-mail: l.nowowiejski@ihar.edu.pl


Samodzielne stanowisko ds. ochrony radiologicznej

Inspektor dr Wioletta Dynkowska

tel. 22 733 45 36
e-mail: w.dynkowska@ihar.edu.pl


Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa ekologicznego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

dr Wiesław Podyma

tel. 22 733 46 86
e-mail: w.podyma@ihar.edu.pl


Samodzielne stanowisko ds rejestru odmian i ochrony wyłączonego prawa

vacat


Samodzielne stanowisko ds. projektów

Marta Walendzik
tel. 22 733 46 09
e-mail: m.walendzik@ihar.edu.pl


Sekretariat Rady Naukowej

mgr Elżbieta Kruszyńska

tel.: 22 733 45 99
e-mail: e.kruszynska@ihar.edu.pl

design by VENTI