przejdź do www.ihar.pl >

Konferencja Naukowa - Charakterystyka Zasobów Genowych dla Hodowli Roślin

18-21 wrzesień, 2018 r.

ORGANIZATOR:

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
IHAR-PIB w Radzikowie

 

Komitet Organizacyjny:

  • Prof. dr hab. Henryk Bujak
  • dr Wiesław Podyma
  • Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor
  • Dr Włodzimierz Majtkowski
  • Dr Aleksandra Pietrusińska
  • Mgr Sylwia Kowalik
  • Mgr Paulina Falkowska
  • Mgr Grzegorz Kloc
  • Mgr Agnieszka Osińska

Sekretarze Komitetu Organizacyjnego:

Mgr Sylwia Kowalik
Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
IHAR-PIB w Radzikowie
Tel.: (prefix) 022 7334644
e-mail: s.kowalik@ihar.edu.pl

Mgr Agnieszka Osińska
Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
IHAR-PIB w Radzikowie
Tel.: (prefix) 022 7334647
e-mail: a.osinska@ihar.edu.pl

design by VENTI