przejdź do www.ihar.pl >

Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych

2-6 lutego 2015 r., Zakopane

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Edward Arseniuk - Przewodniczący

Dr Anna Linkiewicz - sekretarz

Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda

Prof. dr hab. Danuta Boros

Prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska

Prof. dr hab. Józef Adamczyk

Prof. dr hab. Waldemar Marczewski

Prof. dr hab. Janusz Zimny

Dr hab. Grzegorz Żurek, prof. nadzw. IHAR-PIB

Dr Mirosław Nowakowski

Dr  Wojciech Nowacki

Dr Sławomir Wróbel

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. Edward Arseniuk - Przewodniczący

Dr Karolina Mitura - sekretarz

Mgr Emilia Kowalcyzk

Mgr Agata Krukowska

Mgr Tadeusz Zawiski

Tomasz Borkowski

Zbigniew Grymek

design by VENTI