przejdź do www.ihar.pl >

Konferencja Naukowa - Charakterystyka Zasobów Genowych dla Hodowli Roślin

18-21 wrzesień, 2018 r.

Komunikat III

CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW GENOWYCH DLA HODOWLI ROŚLIN

Karpacz, 18-21 września 2018 r.

Dziękujemy za zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji. W załączniku przesyłamy Państwu szczegółowy program obejmujący sesje referatowe i plakatowe. Program ten może ulec niewielkim zmianom w trakcie sesji, z powodów niezależnych od organizatorów.

Do dyspozycji osób wygłaszających referaty w Hotelu Artus (ul. Wilcza 9, 58-540 Karpacz) udostępniony będzie projektor multimedialny z komputerem. Wystąpienia w wersji multimedialnej należy przygotować w aplikacji Microsoft Power Point 2010. Autorów referatów wprowadzających informujemy, że czas przeznaczony na prezentację wynosi 20 min, natomiast dla komunikatów tematycznych 15 min. Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych ram czasowych.

Prezentacja plakatów odbędzie się w Hotelu Artus. Prosimy o umieszczanie swoich plakatów w dniu przyjazdu we wtorek (18 września) lub z samego rana w środę (19 września). Szczegóły dotyczące kolejności rozwieszania plakatów będą znajdowały się na tablicy ogłoszeń oraz w sali plakatowej. Dopuszczalna wielkość plakatów to 60×84 cm. Autorów plakatów prosimy, by w czasie sesji plakatowej pozostawali cały czas przy swoich posterach, tak, aby możliwa była wymiana poglądów i dyskusja między autorami i uczestnikami konferencji. Będziemy wdzięczni za zdejmowanie plakatów w godzinach porannych w piątek (21 września).

Oczekujemy Państwa w Karpaczu w Hotelu Artus we wtorek 18 września 2018 r. od godz. 16:00 do 22:00. W holu hotelu będzie znajdowała się Recepcja Konferencji. Komitet organizacyjny zarejestruje Państwa oraz przekaże najważniejsze informacje. Po godz. 22:00 w/w informacje dostępne będą w recepcji Hotelu Artus.

Kolacja w Chacie Grillowej w dniu przyjazdu (18 września) oraz kolacja uroczysta (20 września) odbędą się na terenie Hotelu Artus.

Dnia 19 września dla Uczestników Konferencji zaplanowano zwiedzanie Leśnego Banku Genów w Kostrzycy. Przejazd autokarem do Kostrzycy zapewniają Organizatorzy Konferencji.

Na terenie Hotelu Artus Uczestnicy Konferencji mają zapewniony bezpłatny parking (rezerwacja nie jest konieczna).

Autorów referatów oraz posterów informujemy o możliwości publikacji prezentowanych wyników w monografiach wydanych po Konferencji w następujących czasopismach:

  • IHAR-PIB Radzików:

-     Biuletyn IHAR (w języku polskim 6 pkt MNiSW, lista B).

Druk publikacji bezpłatny.

Link dotyczący wymagań: biuletyn_ihar.php

-     Plant Breeding and Seed Science (w języku angielskim 11 pkt MNiSW, lista B).

Druk publikacji bezpłatny.

Link dotyczący wymagań: plant_breeding_and_seed_science.php

  • UP Lublin

-     Agronomy Science dawniej Annales UMCS: Sec. E Agricultura (w języku polskim bądź angielskim 9 pkt MNiSW, lista B).

Druk publikacji wynosi 250 zł + VAT.

Link dotyczący wymagań: http://www.up.lublin.pl/5463/

Publikacje należy przygotować zgodnie z wymaganiami wybranego wydawnictwa i przesłać do Redakcji z informacją, że publikacja pochodzi z Konferencji w Karpaczu do dnia 31 października 2018 r. Artykuły będą recenzowane.

Dodatkowe informacje:

Dostępne bezpłatne WiFi na terenie całego hotelu.

Na terenie hotelu obowiązuje zakaz palenia, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

Dodatkowe informacje udzielane będą w Recepcji Konferencji.

 

Do zobaczenie w Karpaczu.

 

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny Konferencji

design by VENTI