przejdź do www.ihar.pl >

Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych

2-6 lutego 2015 r., Zakopane

Szanowni Państwo,

Komitet  Organizacyjny uprzejmie informuje, że ze względów technicznych i lokalowych przyjmowanie zgłoszeń na Konferencję zostało zakończone.


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji, która odbędzie sie w Zakopanem w dn. 2-6 lutego 2015 r.

Celem konfrencji jest przegląd, prezentacja i przekazanie praktyce hodowlanej najnowszych osiągnięć polskich i zagranicznych naukowców, reprezentujących dyscypliny wiedzy i obszary badawcze wspierające praktyczną hodowlę roślin uprawnych w procesie tworzenia nowych odmian i rozwoju ich nasiennictwa.

Konferencja ta pierwotnie, w latach 1970-1990, miała charakter zimowych spotkań hodowlanych grup problemowych w Krakowie. Następnie IHAR-PIB spotkania te przekształcił w cykliczną, organizowaną w odstępach dwuletnich konferencję o programie obejmującym wszystkie obszary tworzenia i wykorzystania postępu biologicznego w produkcji roślinnej.
Zgodnie z tradycją, problematyka konferencji jest wszechstronna i dotyczy genetycznych uwarunkowań ważnych cech użytkowych roślin uprawnych, metod stosowanych w hodowli, doświadczalnictwie i statystyce do opracowywania wyników doświadczeń hodowlanych, biochemicznych, biotechnologicznych i transgenicznych (GMO), a także aspektów związanych z odpornością roślin na choroby, szkodniki i niesprzyjające czynniki środowiska, poprawy agrotechniki, przetwórstwa, przechowalnictwa oraz przemysłowego i energetycznego wykorzystania surowców pierwotnych pochodzenia roślinnego.

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
                                    Dyrektor IHAR-PIB

                                                                                                        prof. dr hab. Edward Arseniuk

design by VENTI