przejdź do www.ihar.pl >

Nasiennictwo i ochrona ziemniaka

11-13 maja 2016 r.

Opłata konferencyjna

1000 zł + 23% VAT– przy zgłoszeniu do 15 kwietnia 2016
1200 zł + 23% VAT– przy zgłoszeniu po 15 kwietnia 2016
130 zł + 23% VAT(dopłata do pokoju 1-osobowego za cały pobyt)

Opłata obejmuje zakwaterowanie, uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne,
pełne wyżywienie, udział w spotkaniu towarzyskim, dodatkowe atrakcje

Opłatę w terminie podanym powyżej prosimy przelać na konto IHAR ZNiOZ w Boninie
Bank Zachodni WBK SA III O/Koszalin 36 1500 1096 1210 9002 5721 0000

z dopiskiem „Konferencja”

Zgłaszanie udziału w konferencji

Uczestnicy chcący wystąpić z referatem lub posterem1) do 31 marca 2016
Uczestnicy zgłaszający udział bez wystąpień i posterów do 15 kwietnia 20162)
Nadsyłanie streszczeń referatów lub posterów do 31 marca 20163)
 

1)Wymiary posteru: 116 cm wys. 96 cm szer.
2)
Po tym terminie opłata wzrasta do 1200 zł + VAT
3)
Liczba wystąpień jest ograniczona. Po tym terminie streszczenia referatów nie będą już przyjmowane.
Organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania referatu jako posteru lub też na odwrót.

Streszczenia wystąpień oraz posterów będą recenzowane.
Zostaną one opublikowane w formie materiałów konferencyjnych.

Wymagania techniczne

  • objętość maksymalna do 2 stron A4 wraz ewent. tabelami i rysunkami;
  • marginesy 2,5 cm; 4tekst w edytorze Word;
  • format DOC;4czcionka Times New Roman wielkość 12;
  • pojedyncza interlinia; 4wcięcie akapitowe 0,5 cm;
  • rysunki i wykresy czarno-białe;
  • na pierwszej stronie pełne imiona i nazwisko autora wraz ze stopniem lub tytułem naukowym, nazwa i adres miejsca pracy oraz adres e-mail;
  • prace proszę przesyłać pocztą elektroniczną pod adresem: poczta@ziemniak-bonin.pl

Istnieje możliwość opublikowania rozszerzonych tekstów w kwartalniku Ziemniak Polski, w wersji popularnonaukowej – 4-8 stron maszynopisu z materiałem ilustracyjnym (5 punktów za publikację wg MNiSW) lub w Biuletynie IHAR-PIB – do 10 stron (6 punktów).

 

Zgłoszenia oraz streszczenia należy przesyłać na adres:

poczta@ziemniak-bonin.pl
Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka
IHAR – PIB w Boninie, 76-009 Bonin k. Koszalina

- - > karta zgłoszeniowa < - -

Telefony kontaktowe:

(94) 342 30 31 w. 205 (Krystyna Żalejko)
(94) 342 30 31 w. 268 (Marta Grabska)
fax (94) 342 70 28

Miejsce konferencji

Luksusowy Hotel Senator ****
ul. Wyzwolenia 35, 78-131 Dźwirzyno
tel. (94) 35 49 514, fax (94) 35 49 445,
www.hotelsenator.pl

Dojazd

Busyz Kołobrzegu do Dźwirzyna (ok. 10 km) kursują co godzina. Przystanek w pobliżu dworca PKP KOŁOBRZEG ul. KOLEJOWA. Busy zatrzymują się przed samym wjazdem do Hotelu.

design by VENTI