przejdź do www.ihar.pl >

Konferencja Naukowa - Charakterystyka Zasobów Genowych dla Hodowli Roślin

18-21 wrzesień, 2018 r.

Konferencja pod patronatem

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

design by VENTI