przejdź do www.ihar.pl >

Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych

2-6 lutego 2015 r., Zakopane

Konferencja została objęta honorowym patronatem:

 
Patroni medialni:

Sponsorzy:

 
design by VENTI