Oddział w Bydgoszczy

Zakład Integrowanej Uprawy Roślin Okopowych

Kierownik: dr inż. Grzegorz Gryń
tel. 52 581 69 32
E-mail: g.gryn@ihar.edu.pl


  1. Badania nad wykorzystaniem nowych odmian gorczycy białej podwójnie ulepszonej oraz rzodkwi oleistej o długim korzeniu jako czynnika nawozowego i sanitarnego w integrowanej uprawie buraka cukrowego, ziemniaka i innych gatunków roślin rolniczych; inne możliwości biologiczne i agrotechniczne zahamowania rozwoju nicieni w glebie.
  2. Ocena wpływu stosowania tolerancyjnych na nicienie odmian buraka cukrowego na rozwój populacji mątwika burakowego (Heterodera schachtii) oraz poziom i jakość plonu buraka uprawianego na stanowiskach zasiedlonych przez nicienie oraz bez zasiedlenia; badania na poletkach i na polach produkcyjnych.
  3. Ocena zmian występowania, patogeniczności i możliwości zwalczania mikroorganizmów powodujących zgnilizny korzeni i zgorzel siewek buraka cukrowego w rejonach intensywnej uprawy buraka cukrowego i kukurydzy oraz przy zmiennych warunkach pogodowych.
  4. Określenie występowania i liczebności populacji nicienia H. schachtii (oddziaływanie antymątwikowe międzyplonów) oraz patogenów siewek i korzeni buraka, dla rolników i instytucji spoza IHAR-PIB.
  5. Analiza agrochemiczna prób gleby oraz materiału roślinnego, analiza zawartości cukru i melasotworów w korzeniach buraka oraz badanie kiełkowania i wschodów materiału siewnego buraka dla rolników oraz instytucji spoza IHAR-PIB.
  6. Testowanie efektywności nowych nawozów, technik ich stosowania oraz środków ochrony roślin w uprawie roślin okopowych metodą integrowaną i ekologiczną.
  7. Badania dotyczące biologii i zwalczania chorób kwarantannowych: bakteriozy pierścieniowej ziemniaka, powodowanej przez Clavibacter sepedonikus oraz śluzaka, którego sprawcą jest Ralstonia solanacearum, Zakład posiada zaplecze badawcze do prowadzenia prac z w/w organizmami w zakresie laboratoryjnym i poletkowym.
  8. Badanie skuteczności działania środków dezynfekujących oraz innych niechemicznych metod eradykacji patogenów kwarantannowych ziemniaka.
  9. Prace nad metodami agrotechnicznymi ograniczania występowania populacji mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) w glebie. Zakład posiada poletko doświadczalne o wysokim stopniu zamątwiczenia i zezwolenia do prowadzenia tego typu badań.
  10. Badania nad podatnością odmian ziemniaka na porażanie przez niszczyka ziemniaczaka (Ditylenchus destructor).
Imię Nazwisko e-mail Telefon wewnętrzny
Mirosław Nowakowski m.nowakowski@ihar.edu.pl 52 5816911
Grzegorz Gryń g.gryn@ihar.edu.pl 52 5816932
Katarzyna Franke k.franke@ihar.edu.pl 52 5816932
Marcin Żurek marcin.zurek@ihar.edu.pl 52 5816934
Lidia Michałowska l.michalowska@ihar.edu.pl 52 5816930
Robert Nelke r.nelke@ihar.edu.pl 52 5816920
Magdalena Maćkowiak m.mackowiak@ihar.edu.pl 52 5816919
Galeria zdjęć: ( 6 )