przejdź do www.ihar.pl >

Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych

2-6 lutego 2015 r., Zakopane

 

PROGRAM KONFERENCJI (plik do pobrania)

 


Szczegółowy Program Konferencji zostanie ogłoszony w IV kwartale 2014 r.

Planowane są następujące sesje tematyczne:

Sesja 1.

Biotechnologia i techniki innowacyjne
w hodowli roślin.

Sesja 2.

Osiągnięcia nauk podstawowych w hodowli jakościowej roślin uprawnych.

Sesja 3.

Odporność roślin uprawnych na stresy
biotyczne i abiotyczne.

Sesja 4.

Ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania krajowego nasiennictwa.

Rynek nasienny.

Sesja 5.

Biometria, statystyka i bioinformatyka
w genetyce i hodowli roślin.

Zaproszeni wykładowcy:

  • prof.dr hab. Edward Gacek - COBORU
  • prof. dr hab.Tomasz Twardowski - IChB PAN.
design by VENTI