przejdź do www.ihar.pl >

Konferencja Naukowa - Charakterystyka Zasobów Genowych dla Hodowli Roślin

18-21 wrzesień, 2018 r.

RAMOWY PROGRAM

18 wrzesień 2018 - Przyjazd, zakwaterowanie,
rejestracja uczestników
19 wrzesień 2018 - Rozpoczęcie konferencji.
Sesje referatorowe.
Zwiedzanie: Leśnego Banku Genów Kostrzyca
20 wrzesień 2018 - Sesje referatorowe i plakatowe
21 wrzesień 2018 - Sesje referatorowe
Zakończenie konferencji

Do udziału w konferencji zachęcamy wszystkich zainteresowanych gromadzeniem i ochroną oraz wykorzystaniem i badaniem różnorodności biologicznej zgromadzonej w roślinnych bankach genów.

 

PROGRAM:

Program konferencji podzielony będzie na sesje problemowe. Każda sesja rozpoczynać się będzie wykładem wprowadzającym, a następnie zostaną zaprezentowane doniesienia i plakaty zgłoszone przez uczestników.

 

Planowane są następujace sesje naukowe:

  1. Gromadzenie zasobów genowych
  2. Charakterystyka zmienności
  3. Wykorzystanie zasobów genowych w hodowli roślin  i pracach badawczych

Czas przewidziany na referaty wprowadzajace – 20 minut, na doniesienia –10 minut.

design by VENTI