Strona główna > Struktura organizacyjna > Samodzielna Pracownia Oceny Jakości Produktów Roślinnych

Samodzielna Pracownia Oceny Jakości Produktów Roślinnych

Kierownik:
Dr hab. inż. Anna Fraś
Tel. 22 733 45 51
a.fras@ihar.edu.pl
 

Skład zespołu:

Pracownicy telefon wew. e-mail
prof. dr hab. Danuta Boros 547 d.boros@ihar.edu.pl
dr inż. Kinga Gołębiewska 683 k.golebiewska@ihar.edu.pl
dr inż. Magdalena Wiśniewska 508 m.wisniewska@ihar.edu.pl
mgr inż. Marlena Gzowska 508 m.drzewiecka@ihar.edu.pl
Agnieszka Dmoch 682 a.dmoch@ihar.edu.pl
Ewa Trzybińska 682 e.trzybinska@ihar.edu.pl

Telefony wewnętrzne:
Laboratorium – 548, 549, 550; Zwierzętarnia – 552

Tematyka badań:

  • Określanie czynników determinujących wysoką wartość odżywczą, prozdrowotną i paszową płodów rolnych
  • Kompleksowa ocena składu chemicznego oraz parametrów fizykochemicznych zarówno w zbożach jak i roślinach krzyżowych i bobowatych.
  • Ocena wartości technologicznej ziarna pszenicy, pszenżyta i jęczmienia.
  • Oznaczanie zwartości endogennych substancji antyżywieniowych w materiale przeznaczonym do produkcji pasz.
  • Ocena wartości odżywczej białka metodą bilansową z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych (szczur).
  • Doskonalenie metod analizy substancji bioaktywnych w materiale roślinnym różnego pochodzenia.

design by VENTI