przejdź do www.ihar.pl >

Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych

2-6 lutego 2015 r., Zakopane

WAŻNE TERMINY

Uwaga! Ze względów technicznych nastąpiła zmiana terminu nadsyłania streszczeń. Streszczenia prosimy nadsłyłać do dnia 30 listopada 2014 r.


do 15.10.2014 r. - Zgłoszenie uczestnictwa

do 15.01.2015 r. - Wniesienie opłaty konferencyjnej

do 30.11.2014 r. - Nadesłanie streszczenia do druku w materiałach konferencyjnych

design by VENTI