przejdź do www.ihar.pl >

Konferencja Naukowa - Charakterystyka Zasobów Genowych dla Hodowli Roślin

18-21 wrzesień, 2018 r.

TERMINY

  • Zgłoszenie uczestnictwa na załączonym formularzu oraz jednostronne streszczenie prac prosimy przesyłać do 31.05.2018 r.
  • Wpłatę należy dokonać do 31.05.2018 r.

>>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY<<<

STRESZCZENIA

Streszczenia referatów, doniesień i plakatów będą opublikowane na dzień konferencji

Streszczenie powinno zawierać:

Tytuł pracy,imiona i nazwiska autorów, nazwę instytucji. Treść, o objętości do 1 strony maszynopisu A4, tj.30 wierszy po 60 znaków. Streszczenia należy przygotować edytorem Word for Windows czcionka Times New Roman 11p.,interlinia 1,5, marginesy boczne 2,5cm

Prosimy o przysłanie streszczenia pocztą elektoniczną na adres
a.osinska@ihar.edu.pl
lub s.kowalik@ihar.edu.pl.

Każde streszczenie powinno być zapisane jako oddzielny plik. Prace mogą być opublikowane w Annales UMCS: Sec. E Agricultura (9 pkt MNISW), koszt 250 zł + VAT.

Komitet organizacyjny zastrzega możliwość zmian doniesienia ustnego na plakat bądź odwrotnie w zależności od liczby zgłoszeń i tematyki.

OPŁATY

Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi – 400 zł + 23% VAT i obejmuje:

  • materiały konferencyjne
  • druk streszczeń
  • wyżywienie, napoje podczas przerw
  • wycieczka połączona ze spotkaniem towarzyskim

Jeżeli Państwa udział jest finansowany ze środków publicznych prosimy o oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT. Oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT dostępne na stronie internetowej.Oświadczenie prosimy przesyłać razem z formularzem zgłoszeniowym
>> OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z PODATKU VAT<<

Noclegi w cenie:

Miejsce w pokoju 2-osobowy – 110,00zł/ doba
Miejsce w pokoju 1-osobowym – 170,00zł/doba

Wpłaty należy dokonać do dnia 31.05.2018 r.

Konto: IHAR-PIB BGŻ BNP PARIBAS

47 2030 0045 1110 0000 0094 2390

z dopiskiem: zasoby genowe i podaniem nazwiska osoby, za którą została wniesiona opłata

design by VENTI