Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy został utworzony w 1951 r. jako placówka naukowa, do prowadzenia badań w zakresie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych, technologii uprawy roślin oleistych, korzeniowych i ziemniaka oraz prac wdrożeniowych, upowszechnieniowych, normalizacyjnych i unifikacyjnych.

Zakres działania Instytutu obejmuje w szczególności rozwijanie teorii i metodologii badań, oraz opracowywanie analiz i ocen stanu rozwoju w dziedzinach nauk objętych działalnością statutową.

Przedmiotem działalności Instytutu są badania w zakresie:

  • genetycznych podstaw hodowli roślin uprawnych,
  • zastosowania metod biotechnologii w hodowli roślin uprawnych,
  • fizjologiczno-biochemicznych uwarunkowań wysokiej produktywności roślin uprawnych,
  • agrotechniki nasiennej oraz kompleksowej technologii produkcji wybranych gatunków roślin,
  • technologii i techniki przechowalnictwa oraz zachowania jakości ziemniaków w czasie przechowywania,
  • nasiennictwa i nasionoznawstwa roślin uprawnych.
  • monitorowania i opiniowania zakresu produkcji i importu transgenicznych odmian roślin uprawnych (GMO).
  • monitorowania dla potrzeb hodowli odpornościowej występowania w kraju gospodarczo ważnych patotypów, ras patogenów i szkodników rolniczych roślin uprawnych, w tym patogenów kwarantannowych - głównie patogenów ziemniaka.
  • gromadzenia i utrzymywania w stanie żywym zasobów genowych roślin użytkowych i ich patogenów.
  • ulepszania roślin dla zrównoważonych AgroEkoSystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe (program wieloletni).

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy (IHAR-PIB) prowadzi działalność w sześciu ośrodkach naukowych: Radzikowie, Boninie, Bydgoszczy, Jadwisinie, Młochowie i Poznaniu. W skład Instytutu wchodzi także sześć Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin działających w różnych rejonach kraju. Z Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin od 2000 roku zostało utworzonych pięć jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W 2016 r. IHAR-PIB zatrudnia 507 osób, w tym w jednostkach naukowych 365 osoby, a w Zakładach Doświadczalnych 142 osoby.

Spółki Hodowli Roślin grupy IHAR-PIB:Użytkowników na stronie

Ilość wizyt

Aktualności

11.06.2021

Strategia procesu transferu wiedzy i innowacji w zakresie zwiększenia wykorzystania zasobów sieci banku genów IHAR-PIB w praktyce rolniczej w Polsce do 2028 roku


więcej »

10.06.2021

Z żalem zawiadamiamy, że 9 czerwca 2021 roku zmarł w wieku 80 lat Stefan Madej


więcej »

09.06.2021

II Ogólnopolski Pokaz Polowy Postępu Genetycznego Odmian Roślin Uprawnych

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego na Dni Pola Radzików 2021, które odbędą się 24.06.2021 w Radzikowie.
więcej »

11.05.2021

Z żalem zawiadamiamy, że 5 maja 2021 roku zmarł w wieku 65 lat Zbigniew Bodzon


więcej »

10.05.2021

teledetekcja - wywiad z prof. dr hab. Edwardem Arseniukiem


więcej »

26.04.2021

WYBORY RADY NAUKOWEJ IHAR-PIB na XX kadencją 2021-2025


więcej »

28.10.2020

DivGene - Informacje o projekcie

Głównym celem projektu DivGene jest rozszerzenie wiedzy na temat chorób roślin i czynników wpływających na odporność lub podatność roślin na choroby. Badania dotyczą ziemniaka, który jest czwartą najważniejszą rośliną uprawną na świecie oraz jego najważniejszej pod względem ekonomicznym choroby, zarazy ziemniaka.
więcej »

06.05.2019

Agrobank - Informacje o projekcie


więcej »

01.01.2019

FITOEXPORT - informacje o projekcie

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG
więcej »

Konferencje

29.01.2021

Mini-warsztaty metodyczne

Analiza termiczna w badaniach  biologicznych, rolniczych i chemii organicznej”. - 04 luty 2021 r. ...
więcej »

design by VENTI