Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy ma swoją siedzibę w Radzikowie, woj. mazowieckie. Instytut prowadzi badania w dziedzinie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych. Główne cele działalności to:

  • tworzenie i wykorzystanie postępu biologicznego w hodowli roślin uprawnych,
  • opracowanie nowych elementów technologii produkcji roślin oleistych i korzeniowych oraz przechowalnictwa ziemniaków,
  • gromadzenie i utrzymywanie w stanie żywym zasobów genowych roślin,
  • wytwarzanie materiałów wyjściowych do hodowli twórczej roślin rolniczych.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy (IHAR-PIB) prowadzi działalność w sześciu ośrodkach naukowych: Radzikowie, Boninie, Bydgoszczy, Jadwisinie, Młochowie i Poznaniu. W skład Instytutu wchodzi także sześć Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin działających w różnych rejonach kraju. Z Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin od 2000 roku zostały utworzone cztery jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W roku 2015 IHAR zatrudnia 497 osób, w tym w jednostkach naukowych 360 osób, a w Zakładach Doświadczalnych 137 osób.

Aktualności

05.10.2015

XVII Dni Kukurydzy

W dniu 4 października w Skrzelewie w Gminie Teresin odbyły się „XVII Dni Kukurydzy”, podczas których zaprezentowały się firmy branżowe z zakresu produkcji rolniczej, instytucje związane z rolnictwem oraz odbył się pokaz zbioru kukurydzy z poletek demonstracyjnych.
więcej »

Konferencje

07.02.2015

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa NAUKA DLA HODOWLI I NASIENNICTWA ROŚLIN UPRAWNYCH

...
więcej »

design by VENTI