Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy został utworzony w 1951 r. jako placówka naukowa, do prowadzenia badań w zakresie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych, technologii uprawy roślin oleistych, korzeniowych i ziemniaka oraz prac wdrożeniowych, upowszechnieniowych, normalizacyjnych i unifikacyjnych.

Zakres działania Instytutu obejmuje w szczególności rozwijanie teorii i metodologii badań, oraz opracowywanie analiz i ocen stanu rozwoju w dziedzinach nauk objętych działalnością statutową.

Przedmiotem działalności Instytutu są badania w zakresie:

  • genetycznych podstaw hodowli roślin uprawnych,
  • zastosowania metod biotechnologii w hodowli roślin uprawnych,
  • fizjologiczno-biochemicznych uwarunkowań wysokiej produktywności roślin uprawnych,
  • agrotechniki nasiennej oraz kompleksowej technologii produkcji wybranych gatunków roślin,
  • technologii i techniki przechowalnictwa oraz zachowania jakości ziemniaków w czasie przechowywania,
  • nasiennictwa i nasionoznawstwa roślin uprawnych.
  • monitorowania i opiniowania zakresu produkcji i importu transgenicznych odmian roślin uprawnych (GMO).
  • monitorowania dla potrzeb hodowli odpornościowej występowania w kraju gospodarczo ważnych patotypów, ras patogenów i szkodników rolniczych roślin uprawnych, w tym patogenów kwarantannowych - głównie patogenów ziemniaka.
  • gromadzenia i utrzymywania w stanie żywym zasobów genowych roślin użytkowych i ich patogenów.
  • ulepszania roślin dla zrównoważonych AgroEkoSystemów, wysokiej jakości żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe (program wieloletni).

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy (IHAR-PIB) prowadzi działalność w sześciu ośrodkach naukowych: Radzikowie, Boninie, Bydgoszczy, Jadwisinie, Młochowie i Poznaniu. W skład Instytutu wchodzi także sześć Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin działających w różnych rejonach kraju. Z Zakładów Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin od 2000 roku zostało utworzonych pięć jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W 2016 r. IHAR-PIB zatrudnia 507 osób, w tym w jednostkach naukowych 365 osoby, a w Zakładach Doświadczalnych 142 osoby.

Spółki Hodowli Roślin grupy IHAR-PIB:


Użytkowników na stronie 8

Ilość wizyt 4386065

Aktualności

01.06.2020

Ogłoszenie

Hodowla Roślin Smolice Sp. z.o.o. Grupa IHAR Smolice 146, 63-740 Kobylin, woj. wielk
więcej »

28.04.2020

XXXV Konferencji Naukowej „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów”


więcej »

22.04.2020

Kupuj świadomie – Produkt Polski

celem jest zwiększenie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych.
więcej »

01.04.2020

NANO-BIOTECHNOLOGY IN PLANT BREEDING & PLANT PROTECTION PERSPECTIVES TOWARDS FOOD SECURITY AND SUSTAINABILITY

With apology and regret the Organizing Committee conveys information to all participants interested to attend the conference that because of the ongoing COVID-19 pandemic the conference is cancelled
więcej »

28.02.2020

Szkolenie dla osób ubiegających się o akredytację na kwalifikatora z zakresu oceny cech zewnętrznych (OCZ) bulw ziemniaka

Termin szkolenia: 5 marca 20202 (czwartek), początek godz. 8.00
więcej »

27.02.2020

XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

NAUKA DLA HODOWLI I NASIENNICTWA ROŚLIN UPRAWNYCH - Zakopane, 16-20 listopada 2020 r.
więcej »

15.01.2020

Rozpoczynamy obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin

Wraz z początkiem Nowego Roku, na całym świecie rozpoczynają się obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin (MRZR), ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
więcej »

Konferencje

28.01.2020

NANO-BIOTECHNOLOGY IN PLANT BREEDING & PLANT PROTECTION

PERSPECTIVES TOWARDS FOOD SECURITY AND SUSTAINABILITY ...
więcej »

design by VENTI