31 stycznia 2023

53. konferencja naukowo-szkoleniowa: NASIENNICTWO I OCHRONA ZIEMNIAKA

INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

KATEDRA TECHNOLOGII ROLNEJ I PRZECHOWALNICTWA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

SEKCJA TECHNOLOGII WĘGLOWODANÓW PTTŻ

serdecznie zapraszają na

53. konferencję naukowo-szkoleniową
NASIENNICTWO I OCHRONA ZIEMNIAKA

w dniach 11-12 maja 2023 r.

Główne bloki tematyczne

  • Nowoczesne rozwiązania w produkcji ziemniaków
  • Produkcja nasienna ziemniaka
  • Ochrona i przechowalnictwo ziemniaka
  • Diagnostyka ziemniaka
  • Przetwórstwo i rynkowe uwarunkowania produkcji ziemniaka
  • Regulacje fitosanitarne i prawne w nasiennictwie/produkcji i ochronie ziemniaka

Pliki do pobrania: