Zadanie 3.11

Tytuł projektu:

Opracowanie referencyjnego wzorca nasiennego wybranych gatunków roślin.

Kierownik projektu:

dr B. Tomaszewski

Numer umowy:

DHR.bz.070.1.2022

Planowany okres realizacji:

2022

Planowany budżet:

135 800 zł

Wykonawcy (tylko naukowi):

  • mgr J. Miketyński
  • dr inż. J. Chodkiewicz

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadań w 2022 r.:

Cel zadania: uzupełnienie wzorca nasiennego wykorzystywanego przez laboratoria PIORIN. Zadanie jest kontynuacją współpracy z PIORIN z poprzedniego Programu Wieloletniego 2015-2020. Lista obejmuje łącznie 181 gatunków i co roku Instytut przygotowuje kolejną partię 25 gatunków do wzorca nasiennego. Nasiona zebrane ze zgromadzonych w kolekcji gatunków będą również przekazywane do długoterminowej przechowalni Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG) w Radzikowie.

Opis zadania:

  1. wybór gatunków do założenia: kolekcji polowej (40 obiektów) oraz wykonania wzorca nasiennego (25 obiektów);
  2. rozmnożenie wytypowanych gatunków oraz przygotowanie stanowiska i założenie kolekcji;
  3. identyfikacja botaniczna wysadzonych gatunków;
  4. wykonywanie niezbędnych prac agrotechnicznych w celu utrzymania roślin w kolekcji polowej;
  5. zbiór i czyszczenie nasion do wykonania wzorca nasiennego (25 obiektów) na potrzeby laboratoriów PIORiN