Tolerancja na stresy abiotyczne - genotypowanie pszenicy w oparciu o strategię genów kandydujących.