Plant Breeding and Seed Science

Uwaga !!!

Z dniem 1 stycznia 2022 r. czasopismo „Plant Breeding and Seed Science” zostaje zamknięte i nie przyjmuje już nowych artykułów. Osoby chcące opublikować swoją pracę zapraszamy do złożenia jej w drugim czasopiśmie wydawanym przez IHAR-PIB – Biuletynie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (przyjmujemy prace zarówno w języku angielskim jak i polskim).


 

Kontakt: wydawnictwo@ihar.edu.pl

Czasopismo otrzymało 20 punktów zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.