Zadanie 5.1

Tytuł projektu:

Określanie patotypów agrofagów na potrzeby kontroli wykonywanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Kierownik projektu:

dr hab. J. Przetakiewicz

Numer umowy:

DHR.bz.070.1.2022

Planowany okres realizacji:

2022

Planowany budżet:

315 600 zł

Wykonawcy (tylko naukowi):

  • dr A. Podlewska-Przetakiewicz

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadań w 2022 r.:

Cel zadania: określanie patotypów grzyba Synchytrium endobioticum patotypów mątwika ziemniaczanego (G. rostochiensis) i mątwika agresywnego (G. pallida) na potrzeby kontroli wykonywanych przez PIORiN.

Przepisy, określające zasady zwalczania niektórych ważnych gospodarczo agrofagów kwarantannowych dla Unii, uzależniają podejmowane działania kwarantannowe, określane w decyzji administracyjnej wydawanej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, od wykrytych patotypów tych agrofagów. W postepowaniu kwarantannowym dopuszcza się bowiem do uprawy na porażonych gruntach wyłącznie odmiany roślin-gospodarzy tych patogenów lub szkodników, odporne na stwierdzony patotyp. Dotyczy to w szczególności:

  1. sprawcy raka ziemniaka - grzyba Synchytrium endobioticum;
  2. mątwików - mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida).

Opis zadania:

  1. prowadzone będą badania mające na celu identyfikację stwierdzonych patotypów grzyba Synchytrium endobioticum i mątwików, w ramach kontroli prowadzonych przez PIORiN; uzyskiwane wyniki będą stanowiły podstawę dla decyzji administracyjnych określających zasady zwalczania tych organizmów;
  2. aktualizowana będzie udostępniana na stronach IHAR-PIB mapa występowanie patotypów mątwika ziemniaczanego w Polsce;
  3. sporządzona w roku 2021 ekspertyza Mątwik ziemniaczany (Globodera rostochiensis) i mątwik agresywny (Globodera pallida) – występowanie, dystrybucja oraz metody zapobiegania rozprzestrzeniania się patogena i dezynfekcji porażonego nim materiału zostanie zaktualizowana w oparciu o ostateczną wersję przepisów Unii Europejskiej, dotyczących zwalczania tych nicieni;
  4. prowadzone będzie poszukiwanie odpornych odmian ziemniaka (wybór 15 odmian)  na wirulentne patotypy S. endobioticum, które występują w Polsce, aktualizowana będzie lista takich odmian na potrzeby PIORiN.
Galeria zdjęć: ( 3 )
Pliki do pobrania: