Efektywność piramidowania genów odporności na mączniaka prawdziwego ( Blumeria graminis f.sp. tritici ) i rdzę brunatną ( Puccinia triticina ) w pszenicy ozimej.