Zadanie 3.3

Tytuł projektu:

Przeniesienie zdolności do androgenezy z linii modelowych do linii hodowlanych żyta oraz identyfikacja czynników genetycznych determinujących androgenezę.

Kierownik projektu:

prof. dr hab. J. Zimny

Numer umowy:

DHR.bz.070.1.2022

Planowany okres realizacji:

2022

Planowany budżet:

148 000 zł

Wykonawcy (tylko naukowi):

  • mgr K. Michalski

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadań w 2022 r.:

Cel zadania: zbadanie sposobu dziedziczenia zdolności do androgenezy. Podstawowym celem jest identyfikacja regionów genomu związanych ze zdolnością do androgenezy i próba znalezienia markerów molekularnych dla tej cechy wykrywanych metodą PCR.

Opis zadania:

  1. wykonanie krzyżowań między modelową linią androgeniczną  żyta i elitarnym materiałem dostarczonym przed hodowców, celem wprowadzenia cechy androgeniczności do aktywnej hodowli;
  2. wyprowadzenie materiału roślinnego do oceny poziomu androgeniczności w F1;
  3. wyprowadzenie populacji F2 z osobników F1 powstałych z krzyżowania modelowej linii androgenicznej z wybrana linią o niskim potencjale regeneracyjnym.