Komisja ds. Komercjalizacji

W Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym działa powołana Zarządzeniem Dyrektora nr 24/D/2022 z dnia 26 października 2022 roku Komisja do spraw Komercjalizacji.

Do zadań Komisji ds. Komercjalizacji należą między innymi:

 • Prowadzenie rejestru zgłoszeń osiągnięć
  • posiadających zdolność patentową
  • nieposiadających zdolności patentowej i know-how
  • w postaci materiałów biologicznych i odmian
 • Prowadzenie rejestru dzieł (publikacji) pracowników Instytutu niebędących pracownikami naukowymi (zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 25/D/2022 z dn. 17 listopada 2022 r.)
 • Prowadzenie rejestru zgłoszeń naruszenia własności intelektualnej Instytutu
 • Opiniowanie wniosków o przeprowadzenie postepowania
  • objęcia ochroną patentową
  • objęcia ochroną licencji
  • rejestracji odmiany
  • objęcia ochroną materiałów biologicznych
  • o przedłużenie ochrony patentowej
  • o przedłużenie okresu rejestracji odmiany

Dane kontaktowe:

Przewodniczący Komisji ds. Komercjalizacji
dr hab. inż. Dariusz R. Mańkowski, profesor IHAR-PIB
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Radzików, 05-870 Błonie
e-mail: d.mankowski@ihar.edu.pl
tel.: (+48/22) 73-34-581


Zarządzenia (PDF)

Pliki do pobrania:

Druki wniosków (DOCX)

Pliki do pobrania: