Projekty unijne

PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE Z FUNDUSZY UNIJNYCH

Akronim Innowacyjna Rzodkiew (IR)
Umowa nr: 00044.DDD.6509.00114.2019.02 (PROW)
Tytuł Projektu "Innowacyjne wykorzystanie fitosanitarne i nawozowe nowej generacji odmian rzodkwi oleistej w integrowanej uprawie roślin; innowacyjne działania marketingowe"
Okres realizacji 14.06.2021 r. – 31.12.2022 r. (wg aneksu do 30.09.2024 r.)
Wykonawca po stronie Instytutu: dr hab. inż. Mirosław Nowakowski prof. Instytutu

Akronim NOVA TRAVA
Umowa nr: 00047.DDD.6509.00086.2019.02
Tytuł Projektu "Wprowadzenie na rynek innowacyjnej odmiany życicy trwałej zasiedlonej przez symbiotyczne grzyby endofityczne."
Okres realizacji 25.06.2021  – 31.12.2023
Wykonawca po stronie Instytutu: dr hab. Barbara Wiewióra, prof. Instytutu

Akronim Gardena
Umowa nr: 00008.DDD.6509.00001.2019.02
Tytuł Projektu "Innowacyjne rozwiązania w uprawie, przechowalnictwie i wprowadzaniu na rynek polskiej odmiany ziemniaka wysoko odpornej na Phytophthora infestans"
Okres realizacji 01.02.2020 r. - 30.11.2022 r.
Wykonawca po stronie Instytutu: dr inż. Cezary Trawczyński

Akronim  
Umowa nr: UDA-POIG.01.03.02-14-042/11
Tytuł Projektu "Otrzymywanie zbóż o zwiększonej produktywności i/lub masie korzenia za pomocą technologii RNAi"
Okres realizacji 05.12.2012 – 30.06.2015
Wykonawca po stronie Instytutu: prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk

Akronim  
Umowa nr: UDA-POIG.01.03.02-14-019/10-00
Tytuł Projektu "Międzynarodowa ochrona patentowa wynalazku "Metoda identyfikacji indukowanej zmienności w kulturach in vitro" („A method of indentifying variability in in vitro cultures”)
Okres realizacji  
Wykonawca po stronie Instytutu: Prof. nadzw. dr hab. Piotr Bednarek

Akronim  
Umowa nr: POIG.01.03.02-14-013/08
Tytuł Projektu "Nowe testy immunologiczne powszechnego stosowania wykrywające bakteriozę ziemniaka"
Okres realizacji  
Wykonawca po stronie Instytutu: dr inż. Włodzimierz Przewodowski/td>
Galeria zdjęć: ( 2 )