Badania tolerancji odmian ziemniaka na stresy abiotyczne w świetle postępujących zmian klimatycznych.