Badania podstawowe na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej w latach 2021-2027

Spis projektów 2021-2027


Coroczne sprawozdania będą umieszczane na stronie internetowej IHAR-PIB do 15 stycznia roku następnego, na podstronach poszczególnych projektów.

Rezultaty wspieranych projektów będą nieodpłatnie dostępne dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym.

L.p. w zał. do Rozp. MRiRW Tytuł projektu Kierownik projektu Planowany okres realizacji
2 Septorioza paskowana liści pszenicy (Zymoseptoria tritici): struktura populacji grzyba, identyfikacja loci odporności w pszenicy oraz wprowadzenie efektywnych genów odporności do materiałów hodowlanych Dr hab. Paweł Cz. Czembor, prof. Instytutu 2021-2027
7 Rdza żółta (Puccinia striiformis f. sp. tritici): struktura populacji grzyba, identyfikacja loci odporności w pszenicy zwyczajnej i pszenżycie oraz wprowadzenie efektywnych genów odporności do materiałów hodowlanych Dr hab. Paweł Cz. Czembor, prof. Instytutu 2021-2027
13 Ukierunkowana mutageneza genów podatności na infekcje wirusowe i uzyskanie roślin jęczmienia o podniesionej odporności na BaYMV i BaMMV Prof. dr hab. Wacław Orczyk 2021-2027
26 Badania nad zwiększeniem zdolności do plonowania odmian rzepaku ozimego (Brassica napus L.) poprzez wykorzystanie źródeł odporności na stresy biotyczne i abiotyczne oraz poszerzenie zmienności genetycznej Dr hab. Alina Liersch 2021-2026
28 Ocena interakcji ziemniaka z bakteriami Dickeya solani na poziomie fenotypowym i molekularnym - identyfikacja genów kandydujących związanych z reakcją odporności Dr hab. Renata Lebecka 2021 - 2025
29 Poszukiwanie specyficznych reakcji warunkujących tolerancyjność genotypów ziemniaka na wysoką temperaturę i suszę Dr Dominika Boguszewska-Mańkowska 2021-2026
30 Badanie zróżnicowania interakcji ziemniak - Phytophthora infestans podczas reakcji odpornościowej bulw genotypów ziemniaka posiadających wybrane geny R. Dr Jarosław Plich 2021-2026
31 Badania nad opracowaniem metod identyfikacji i ograniczenia rozprzestrzeniania się kwarantannowych bakterii (w produkcji wyjściowej) ziemniaka Dr hab. Włodzimierz Przewodowski 2021-2026