Współdziałanie odporności na mączniaka ( Blumeria graminis f.sp. hordei ) warunkowanej genem mlo z wartością cech gospodarczych jęczmienia ozimego.