Laboratorium Usług Badawczych

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy oferuje usługi badawcze i diagnostyczne w zakresie:

  1. ocena odporności, wykrywanie i identyfikacja patogenów,
  2. analiza biochemiczna i ocena jakości produktów roślinnych,
  3. wytwarzanie materiałów wyjściowych do hodowli przez rekombinację i metodami biotechnologicznymi,
  4. identyfikacja genetyczna (fingerprinting) oraz badanie ekspresji i obecności genów,
  5. agrotechniczna i użytkowa ocena wartości odmian ziemniaka,
  6. analizy bioinformatyczne i statystyczne,
  7. pozostałe usługi.

Oferta usług skierowana jest głównie do firm hodowlanych, przedsiębiorstw branżowych i placówek naukowych.

Zapewniamy fachowość, zorientowanie na klienta, solidną i szybką usługę oraz profesjonalne doradztwo.

Wysokie kwalifikacje naukowe i doświadczenie personelu IHAR‐PIB, a także nowoczesne wyposażenie laboratoriów badawczych jest gwarantem przeprowadzenia usług zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Gwarantujemy bezpieczeństwo powierzonych materiałów i poufność uzyskanych wyników.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z poszczególnymi placówkami specjalizującymi się wybranych obszarach badań.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Pliki do pobrania: