Zadanie 3.2

Tytuł projektu:

Wytworzenie linii DH (podwojonych haploidów) pszenżyta z genami dopełnienia męskiej sterylności i przywracania płodności.

Kierownik projektu:

dr S. Oleszczuk

Numer umowy:

DHR.bz.070.1.2022

Planowany okres realizacji:

2022

Planowany budżet:

296 100 zł

Wykonawcy (tylko naukowi):

  • prof. dr hab. J. Zimny

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadań w 2022 r.:

Cel zadania: zastosowanie technologii otrzymywania linii homozygotycznych w tworzeniu dopełniaczy oraz restorerów oraz selekcja potencjalnych form dopełniaczy i restorerów o lepszych parametrach niż formy wyjściowe.

Opis zadania:

  1. wykonanie krzyżowań pomiędzy liniami dopełniającymi jak również z odmianami, rodami pszenżyta o pożądanych cechach agronomicznych (wysokość, zdolność krzewienia,  odporność na choroby grzybowe, stresy abiotyczne – m.in. stres suszy, płodność, plon);
  2. wykonanie krzyżowań pomiędzy liniami restorującymi jak również z odmianami, rodami pszenżyta o pożądanych cechach agronomicznych (wysokość, zdolność krzewienia,  odporność na choroby grzybowe, stresy abiotyczne – m.in. stres suszy, płodność, plon);
  3. wyprowadzenie linii DH na drodze androgenezy w kulturach pylnikowych z wyselekcjonowanych materiałów hodowlanych oraz z materiałów pokolenia F1 uzyskanego w krzyżowaniach w roku 2021.