Dane kontaktowe

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Radzików
05-870 Błonie
tel. 22 725 36 11, 733 45 00
fax 22 725 47 14
NIP-PL: 5290007029
REGON: 000079480
e-mail: postbox@ihar.edu.pl