Badanie genomu rzepaku ozimego przy wykorzystaniu markerów molekularnych.