Programy Open Access

Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy uczestniczy w pilotażowym programie publikowania otwartego Elsevier W ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021 od 2 września 2019 działa program pilotażowy publikowania otwartego dla polskich autorów korespondencyjnych. Program ma dwie części: A i B. Program A obejmuje publikację określonej liczby artykułów otwartych, które zostaną w całości sfinansowane z krajowej opłaty licencyjnej: 500 artykułów w roku 2019, 1000 artykułów w roku 2020 i 1500 artykułów w roku 2021. W roku 2019 program A działa od 2 września do momentu wyczerpania się puli 500 artykułów. W przypadku, jeśli pula artykułów przewidzianych na dany rok w programie A wyczerpie się przed końcem roku, to na pozostałą część roku zostanie uruchomiony Program B. Program B pozwala na publikację dowolnej liczby dalszych artykułów otwartych na koszt instytucji, w których są afiliowani autorzy korespondencyjni, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka ta wynosi 30% w roku 2019, 20% w roku 2020 i 10% w roku 2021. Więcej informacji na stronie:

https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier_oa

 

Springer Open Choice

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy uczestniczy w Narodowym programie publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access.

IHAR –PIB jest uczestnikiem licencji krajowej Springer i w ramach programu Springer Open Choice/Open Access. Dzięki temu pracownicy Instytutu mogą korzystać z bezpłatnego publikowania w trybie otwartym w czasopismach naukowych ujętych na liście Springer dla Polski.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie:

https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#springer_open_choice

Pełna lista czasopism objętych tym programem dostępna jest pod linkiem:

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2019/Springer/OC/Springer_OC_journals_14122018.xlsx

Lista instytucji mogących korzystać z licencji znajduję się pod linkiem:

http://vls.icm.edu.pl/zasady/2019/Springer/OC/Lista_instytucji_Springer_OpenChoice2019.xlsx