Punkt kontaktowy

Punkt kontaktowy: 

osoba odpowiedzialna za prowadzenie punktu kontaktowego- dr inż. Monika Żurek

m.zurek@ihar.edu.pl

Tel: 22 733 45 61