Zadanie 1.5

Tytuł projektu:

Ocena i identyfikacja molekularna obiektów w banku genów​.

Kierownik projektu:

dr hab. M. Boczkowska, prof. Instytutu

Numer umowy:

DHR.bz.070.1.2022

Planowany okres realizacji:

2022

Planowany budżet:

141 100 zł

Wykonawcy (tylko naukowi):

 • dr M. Puchta-Jasińska
 • mgr S. Kowalik
 • mgr P. Bolc

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadań w 2022 r.:

Cel zadania: wykorzystanie oceny zmienności molekularnej zebranych obiektów ze szczególnym uwzględnieniem populacji miejscowych do analizy pod kątem identyfikacji obiektów, identyfikacji duplikatów i sprawdzenia taksonów wątpliwych.

Opis zadania:

W zadaniu zostaną wykorzystane jako techniki ewaluacji obiektów, analizy molekularne.

 1. Ocena stopnia podobieństwa genetycznego 90 obiektów z kolekcji pszenicy banku genów.
  • wykonanie analizy DNA przy użyciu technologii DArTseq
  • umieszczenie uzyskanej sekwencji DNA w ogólnodostępnych bazach danych. Ze względu na rozmiar, surowe dane DArTseq zostaną zdeponowane w bazach danych o otwartym dostępie (np. NCBI, Open Science Framework, Repozytorium Centrum Otwartej Nauki CEON). Ponadto do bazy danych EGISET dołączony zostanie plik zawierający komentarz do uzyskanego wyniku analizy. W bazie danych EGISET zostanie załączony link umożliwiający pobranie danych. Dane bibliograficzne publikacji zostaną dołączone po jej ukazaniu się.
 2. Ocena stopnia podobieństwa genetycznego 90 obiektów z kolekcji żyta banku genów (populacje miejscowe i stare odmiany).
  • wykonanie analizy DNA przy użyciu technologii DArTseq,
  • umieszczenie uzyskanej sekwencji DNA w ogólnodostępnych bazach danych. Ze względu na rozmiar, surowe dane DArTseq zostaną zdeponowane w bazach danych o otwartym dostępie (np. NCBI, Open Science Framework, Repozytorium Centrum Otwartej Nauki CEON). Ponadto do bazy danych EGISET dołączony zostanie plik zawierający komentarz do uzyskanego wyniku analizy. W bazie danych EGISET zostanie załączony link umożliwiający pobranie danych. Dane bibliograficzne publikacji zostaną dołączone po jej ukazaniu się.
 3. Przygotowanie w terminie do dnia 28 października podsumowania realizacji zadania „Ocena i identyfikacja molekularna obiektów w banku genów” ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania uzyskanych wyników w hodowli roślin