Badania nad indukcją embriogenezy mikrospor u roślin z rodzaju Brassica.