ISTA

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy co roku tłumaczy na język polski Międzynarodowe Przepisy Oceny Nasion ISTA. Przepisy są do nabycia po wypełnieniu i przesłaniu deklaracji zamieszczonej poniżej. Jednocześnie informujemy, że jest możliwość nabycia osobno Rozdziału 2: Pobieranie próbek.

Szczegółowe informacje można uzyskać u dr hab. Barbary Wiewióra, prof. Instytutu:

e-mail: b.wiewiora@ihar.edu.pl
tel.: (22) 733 45 84

Zapraszamy do zakupu polskiej wersji aktualnych Przepisów ISTA.

Pliki do pobrania: