Zadanie 1.3

Tytuł projektu:

Utrzymanie zbiorów zasobów genowych w długoterminowej przechowalni nasion​.

Kierownik projektu:

dr  G. Gryziak

Numer umowy:

DHR.bz.070.1.2022

Planowany okres realizacji:

2022

Planowany budżet:

528 500 zł

Wykonawcy (tylko naukowi):

 • dr W. Podyma
 • dr E. Małuszyńska
 • mgr inż. I. Grzeszczak

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadań w 2022 r.:

Cel zadania: utrzymanie zbiorów długoterminowej przechowalni nasion w stanie żywym, zgodnie ze światowymi, rekomendowanymi przez FAO, standardami jakości i bezpieczeństwa oraz ich dystrybucja zgodnie z przyjętymi zasadami i procedurami. Długoterminowe przechowywanie nasion zasobów genowych roślin w obniżonej temperaturze i wilgotności jest metodą powszechnie stosowaną w bankach genów roślin. Jest to metoda pozwalająca na efektywne utrzymanie na niezmienionym poziomie zmienności genetycznej i żywotności nasion, bez konieczności ich odnawiania przez długi czas. W przechowalni prowadzony jest monitoring żywotności obiektów oraz ich regeneracja we współpracy z kuratorami poszczególnych kolekcji. W zbiorach przechowalni wyodrębniona jest kolekcja aktywna, z której nasiona są udostępniane zainteresowanym podmiotom.

Opis zadania:

 1. zarządzanie zbiorami długoterminowej przechowalni nasion (kolekcja bazowa, kolekcja aktywna), w tym monitorowanie żywotności przechowywanych zbiorów, liczby nasion danego obiektu, prowadzenie monitoringu dostępności nasion i przekazywanie danych do centralnej bazy danych;
 2. zwiększanie zasobów kolekcji bazowej i duplikatów bezpieczeństwa w zakresie roślin rolniczych (500 obiektów);
 3. współpraca z prowadzącymi kolekcje w zakresie przekazania kuratorom materiałów do regeneracji i rozmnażania i udostępniania materiałów kolekcyjnych;
 4. nadzór i utrzymanie urządzeń i instalacji;
 5. udostępnianie użytkownikom próbek nasion z kolekcji aktywnej;
 6. prowadzenie dokumentacji zbiorów przechowalni i przekazywanie informacji do centralnej bazy danych o zasobach genowych roślin użytkowych;
 7. współpraca międzynarodowa:
  • współpraca z bankami genów innych państw i Globalnym Bankiem Nasion.