Zadanie 3.6

Tytuł projektu:

Wytwarzanie materiałów wyjściowych rzepaku odpornych na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).

Kierownik projektu:

dr E. Korbas -Starzycka

Numer umowy:

DHR.bz.070.1.2022

Planowany okres realizacji:

2022

Planowany budżet:

125 100 zł

Wykonawcy (tylko naukowi):

  • dr hab. M. Wójtowicz
  • mgr inż. K. Krzyżańska

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadań w 2022 r.:

Cel zadania: wyodrębnienie i przeniesienie odporności na wirusy TuYV do linii hodowlanych rzepaku przy wykorzystaniu krzyżowań form odpornych i nieodpornych wykazujących najwyższe parametry cech użytkowych. Ponadto do krzyżowań zostaną wykorzystanie genotypy rzepaku pochodzące z krzyżowań oddalonych (międzygatunkowych). Cały materiał zostanie przebadany pod względem odporności na TuYV przy pomocy testu Elisa. Odporne segreganty rzepaku zostaną włączone do kolejnego cyklu krzyżowań. Wszystkie wykorzystane do krzyżowań genotypy (nasiona) zostaną przebadane biochemicznie na zawartość tłuszczu i związków antyżywieniowych.

Opis zadania:

  1. wysiew w warunkach szklarniowych odmian rzepaku oraz linii hodowlanych o odporności na TuYV;
  2. krzyżowanie form odpornych i nieodpornych rzepaku w warunkach szklarniowych;
  3. ocena odporności Brassica napus przy użyciu testu Elisa, po inokulacji wektorami owadzimi.
Pliki do pobrania: