Komitet redakcyjny

Kontakt: wydawnictwo@ihar.edu.pl

Sekretarz Redakcji:
Mgr Marek Czuba 
e-mail: m.czuba@ihar.edu.pl

Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. Edward Arseniuk , Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.
e-mail: e.arseniuk@ihar.edu.pl

Redaktorzy tematyczni:
Dr hab. inż. Grzegorz Żurek, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.


Prof. dr hab. Henryk J. Czembor, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.


Prof. dr hab. Ryszard Górecki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.


Dr hab. Dariusz Mańkowski, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.


Prof. dr hab.Piotr Masojć, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.


Prof. dr hab. Danuta Miazga, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.


Prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.