Seminaria

  • 8 marca 2022

    Uczestnictwo naukowców z IHAR-PIB w Konferencji Ochrony Roślin

    ‒ 62. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin ‒ PIB, 16‒18 lutego 2022 roku w Poznaniu - oraz w Forum Nasiennym 2022 – PIN i IOR-PIB „Debata o przyszłej roli hodowli roślin i nasiennictwa w aspekcie Europejskiego Zielonego Ładu i Strategii KE”