NOVA TRAVA

Projekt realizowany w ramach: PROW
Akronim: NOVA TRAVA
Umowa nr: 00047.DDD.6509.00086.2019.02
Tytuł projektu: Wprowadzenie na rynek innowacyjnej odmiany życicy trwałej zasiedlonej przez symbiotyczne grzyby endofityczne.
Okres realizacji: 25.06.2021  – 31.12.2023
Finansowanie: 2.148.755,11 zł
Realizowany przez: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Genomiki Funkcjonalnej, Radzików
Kierownik projektu: Politechnika Bydgoska/dr hab. Dariusz Pańka, Prof. Uczelni
Wykonawca ze strony Instytutu: dr hab. Barbara Wiewióra, prof. Instytutu
Partnerzy projektu: Hodowla Roślin Grunwald Sp. z o.o. Grupa IHAR
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Robert Karczykowski – Gospodarstwo Rolne w Kronowie

Cel projektu: Celem projektu realizowanego przez konsorcjum NOVA TRAWA jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej odmiany życicy trwałej zasiedlonej przez symbiotyczne grzyby endofityczne rodzaju Epichloë o podwyższonej trwałości i odporności na czynniki stresowe, przede wszystkim na stres suszy oraz opracowanie technologii produkcji odmian traw udoskonalonych symbiotycznie za pomocą endofitów rodzaju Epichloë. Ponadto, zostanie opracowana i wdrożona znacznie udoskonalona, innowacyjna strategia marketingowa dotycząca promocji i upowszechniania uprawy oraz komercjalizacji innowacyjnych odmian życicy trwałej.

Obecność symbiotycznych grzybów endofitycznych rodzaju Epichloë może mieć dobroczynny wpływ na wzrost i rozwój zasiedlonych przez nie traw. Efektem są najczęściej: wyższa trwałość roślin, plon nasion i zielonej masy, tolerancja na niekorzystne warunki środowiska, odporność na agrofagi, lepsza gospodarka wodna. Asocjacje traw z endofitami rodzaju Epichloë są bardziej konkurencyjne w środowisku i przeważają najczęściej na terenach o niekorzystnych warunkach wzrostu. 

Strona internetowa o projekcie: http://novatrawa.com/ 

Materiały informacyjne o projekcie: https://m.facebook.com/NovaTrawa/