Zadanie 3.12

Tytuł projektu:

Upowszechnianie wiedzy o aktualnych, obowiązujących metodach oceny nasion.

Kierownik projektu:

dr hab. B. Wiewióra, prof. Instytutu

Numer umowy:

DHR.bz.070.1.2022

Planowany okres realizacji:

2022

Planowany budżet:

193 100 zł

Wykonawcy (tylko naukowi):

  • dr E. Małuszyńska
  • mgr inż. I. Grzeszczak
  • mgr inż. K. Borucka

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadań w 2022 r.:

Cel zadania: przeprowadzenie szkoleń dla analityków nasiennych według tematyki zgłoszonej przez PIORIN oraz zmian w Przepisach Oceny Nasion ISTA 2022. Zgodnie z art. 46 p.1 ustawy o nasiennictwie (Dz.U 2019, poz.568) ocenę laboratoryjną materiału siewnego przeprowadza się zgodnie z metodyką ISTA. Stąd istnieje potrzeba przeprowadzenia szkoleń w celu właściwej i jednolitej interpretacji nowych zagadnień. Wszystkie laboratoria i pracownie oceny nasion należące do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz laboratoria akredytowane muszą pracować zgodnie z aktualnymi Przepisami ISTA. Realizacja tego zadania ma ogromne znaczenie dla wdrażania w kraju międzynarodowych procedur i metod oceny nasion.

Opis zadania:

  1. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla analityków nasiennych z PIORIN i laboratoriów akredytowanych w celu ujednolicenia interpretacji  nowych zagadnień metodycznych i zmian w przepisach ISTA 2022 oraz wybranych zagadnień z zakresu oceny nasion. Istnieje potrzeba szkoleń dotyczących zagadnień metodycznych związanych z aktualnymi problemami zgłaszanymi przez PIORiN oraz corocznymi zmianami w Przepisach ISTA.  Analitycy nasienni są zobowiązani do podnoszenia swoich kwalifikacji na szkoleniach zewnętrznych. Ocena wartości siewnej nasion wymaga specjalistycznej wiedzy, którą uzupełnia się na szkoleniach o  tematyce dotyczącej różnych grup roślin. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów z danej dziedziny. Zgłoszenia pracowników laboratoriów urzędowych na szkolenia przyjmowane będą w pierwszej kolejności.

Szkolenie online pt: „Zmiany w Przepisach ISTA 2022 oraz wybrane zagadnienia oceny nasion”, planowana liczba uczestników: około 100 (termin marzec 2022). Ponadto zorganizowane zostaną 2 szkolenia stacjonarne na ok. 20 osób dotyczące m.in. wybranych zagadnień z zakresu oceny nasion. Dokładna tematyka szkoleń uzgodniona będzie z PIORiN. Udział oraz materiały szkoleniowe są bezpłatne dla uczestników