Baza infrastruktury badawczej

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy posiada bazę danych o dużej Infrastrukturze Badawczej, utworzoną i prowadzoną zgodnie z Rekomendacjami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącymi zasad korzystania z infrastruktury badawczej oraz transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/realizacja-kamienia-milowego-reformy-a24-kpo). W pliku do pobrania, pn. Wykaz dużej Infrastruktury Badawczej IHAR-PIB zamieszczono dane o urządzeniu/aparaturze wraz z danymi osoby, która może udzielić dodatkowych informacji.

Zasady korzystania z Infrastruktury Badawczej zapisano w Zarządzeniu nr 24/D/2022 Dyrektora IHAR-PIB (Rozdział VI, § 9 – § 15), w którym w załączniku 1 zawarto dodatkowo opis szczegółowego postępowania związanego z udostępnianiem Infrastruktury Badawczej Instytutu (Procedura zarządzania Infrastrukturą Badawczą), a w załączniku 2 zamieszczono Wniosek o udostępnienie Infrastruktury Badawczej IHAR-PIB.

Informacje o bazie Infrastruktury Badawczej IHAR-PIB można uzyskać od dr hab. Pawła Czembora, prof. Instytutu:
e-mail: p.czembor@ihar.edu.pl|
tel.: (22) 733 45 55

Pliki do pobrania: