Badania nad mechanizmami warunkującymi proces embriogenezy gametycznej u buraka cukrowego.