Granty i projekty finansowane przez MEiN/NCN

Tytuł projektu: Rola akwaporyn w odpowiedzi na chłód w korzeniach roślin C4: kukurydzy (Zea mays L.) i sorga (Sorghum bicolor).
Numer umowy: UMO-2022/45/B/NZ9/04086 Narodowe Centrum Nauki
Koordynator/kierownik projektu: dr Anna Bilska-Kos
Data rozpoczęcia:  01.03.2023 r.
Data zakończenia: 28.02.2027 r.
Wysokość finansowania: 1 399 480 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych)
Galeria zdjęć: ( 5 )