Badania ekspresji i genetyczna charakterystyka odporności na bakterie „Dickeya solani” w wyróżnionych źródłach odporności w ziemniaku na poziomie diploidalnym.