Zadanie 3.10

Tytuł projektu:

Monitoring rynku materiału siewnego roślin rolniczych w Polsce.

Kierownik projektu:

dr T. Oleksiak

Numer umowy:

DHR.bz.070.1.2022

Planowany okres realizacji:

2022

Planowany budżet:

87 800 zł

Wykonawcy (tylko naukowi):

  • mgr inż. D. Pacoń

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadań w 2022 r.:

Cel zadania: poprawa wykorzystania wytworzonego  postępu biologicznego.

Opis zadania:

  1. zbieranie i przetwarzanie danych w zakresie nasiennictwa (produkcja, zaopatrzenie, obrót nasienny, udział kwalifikowanego materiału siewnego w ogólnej ilości zużywanego w kraju materiału rozmnożeniowego, ceny);
  2. gromadzenie danych w formie baz danych;
  3. analiza stanu produkcji, określenie prognoz;
  4. upowszechnienie danych w formie raportu, publikacji i w formie elektronicznej na stronie internetowej
Pliki do pobrania: