Oddział w Bydgoszczy

Kierownik Oddziału w Bydgoszczy

dr hab. inż. Mirosław Nowakowski profesor Instytutu
tel. (+48 52) 581 69 59

Sekretariat Oddziału

mgr Joanna Duszyńska – tel. (+48 52) 581 69 59
E-mail: bydgoszcz@ihar.edu.pl, sekretariat@ihar.bydgoszcz.pl

Zakład Integrowanej Uprawy Roślin Okopowych

Kierownik: dr inż. Grzegorz Gryń
tel. 525816932
E-mail: g.gryn@ihar.edu.pl

Zakład Podstaw Hodowli Rośli Korzeniowych

Kierownik: dr inż. Sandra Cichorz
tel. (+48 52) 581 69 37
E-mail:s.cichorz@ihar.edu.pl