Zadanie 6.1

Tytuł projektu:

Doskonalenie i rozwój systemu oceny odmian roślin uprawy polowej i ich przydatności dla rolnictwa ekologicznego (ziemniak).

Kierownik projektu:

dr C. Trawczyński

Numer umowy:

DHR.bz.070.1.2022

Planowany okres realizacji:

2022

Planowany budżet:

358 700 zł

Wykonawcy (tylko naukowi):

  • dr P. Barbaś
  • dr B. Wasilewska-Nascimento
  • mgr M. Pietraszko

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadań w 2022 r.:

Cel zadania: ocena przydatności i rekomendacja rolnikom odmian do produkcji ekologicznej.

Opis zadania:

  1. badania odmianowe będą prowadzone w dwóch seriach doświadczeń, po których zostaną wytypowane odmiany rekomendowane/zalecane do uprawy ekologicznej. Doświadczenia zlokalizowane będą w 6-ciu punktach badawczych o zróżnicowanych warunkach glebowo-środowiskowych: IHAR-PIB o/Jadwisin, IUNG-PIB Osiny i 4 punkty COBORU posiadające ekologiczne pola uprawne. Podczas okresu wegetacji będzie prowadzona ocena wskaźników fizjologicznych roślin oraz porażenie roślin przez choroby, natomiast po zbiorach oceniona wielkość plonu oraz główne cechy jakości bulw. Efektem końcowym będzie analiza cech stabilności odmian ziemniaka i na jej postawie rekomendacja odmian do uprawy ekologicznej.